Få hjælp til dit CV

Få et CV, der skarpt fremhæver dine kompetencer, erfaringer, og både faglige og personlige styrker. Vi sørger for, at dit CV skiller sig markant ud fra mængden, ved at fokusere på både dine professionelle kvalifikationer og personlige styrker. Vores service inkluderer både revision og udarbeldelse af et helt nyt CV. Du kan nemlig vælge mellem vores Basis CV, Standard CV, eller hvis du har en ledelsesposition, tilbyder vi vores Executive CV. Med vores Basis CV går vi i dybden med alle aspekter af dit CV, og giver dig konkrete forslag til, hvordan du kan forbedre dit CV. Vi kan også udarbejde dit CV. Afhængigt af din profil tilbyder vi enten Standard CV eller Executive CV. Standard CV er målrettet stillinger uden ledelsesansvar, mens Executive CV er designet til stillinger med ledelsesansvar.

Få et CV, der skarpt fremhæver dine kompetencer, erfaringer, og både faglige og personlige styrker. Du får et CV, der skiller sig markant ud.

CV (Basis)

Vi gennemgår dit CV

Du får en dybdegående gennemgang af dit CV og gode forslag til indholdsmæssige forbedringer. Derudover kommer vi med forslag til optimering af sætninger og formuleringer, ligesom vi også korrekturlæser dit CV.

Få et CV, der skarpt fremhæver dine kompetencer, erfaringer, og både faglige og personlige styrker. Du får et CV, der skiller sig markant ud.

CV (Standard)

Vi udarbejder dit CV

Vi udarbejder dit CV fra A til Z. Du modtager et oplæg til gennemgang, og når du er tilfreds, modtager du en Word-fil og en PDF. CV (Standard) er til stillinger, uden ledelses- og projektmæssigt ansvar.

Få et CV, der skarpt fremhæver dine kompetencer, erfaringer, og både faglige og personlige styrker. Du får et CV, der skiller sig markant ud.

CV (Executive)

Vi udarbejder Executive CV

Vi udarbejder dit Executive CV. Når du kan godkende CV’et, modtager du en Word-fil og en PDF. CV (Executive) er til jobprofiler, der søger stillinger inden for ledelse, projekter, og management.