HANDELSBETINGELSER

 

HANDELSBETINGELSER

Priser

Vi tage forbehold for eventuelle fejl i vores angivne priser. Derudover forbeholder vi os retten til at ændre vores priser, uden forudgående samtykke. Vi tager desuden forbehold for udsolgte varer, og for at kapaciteten kan væres så belstet i perioder, at vi ikke kan tage flere opgaver ind.

Betaling som privat kunde

Vi modtager betaling ved bankoverførsel. Alle beløb er i danske kroner (DKK). Når du er privatkunde er vores priser incl. moms. Der tages forbehold for prisfejl og udgåede varer. Når vi modtager betalingen, modtager du vores endelige bekræftigelse på opgaven. Ved denne bekræftigelse, sættes din opgave desuden i gang, så snart vi har modtaget evt. dokumenter og oplysninger, som vi har aftalt i forbindelse med opgaveløsningen.

Betaling som virksomhed

Vi modtager betaling ved bankoverførsel. Alle beløb er i danske kroner (DKK). Når du er virksomehdskunde, er vores priser ekskl. moms. Der tages forbehold for prisfejl og udgåede varer. Betaling skal ske senest den dato, som fakturaen du modtager angiver som sidste betalingsdag. Som udgangspunkt er dette 8 dage netto efter at vi har fremsendt din faktura. Såfremt betalingen afviger fra ovenstående skal dette aftales skriftligt. Sker betalingen for sent, pålægges et rykkergebyr på DKK 100,00. Hvis ordren er på mere end DKK 5.000,00 ekskl moms fakturerer vi – mednindre andet er aftalt mellem kunden og Flexwork – 50% før arbejdet påbegyndes.

Leveringsvilkår

Vores services har normalt særlige leveringsvilkår. Betingelserne fremgår specifikt forud for køb af disse services. Vores levering sker og skal ske iht. det aftalte, som veksler alt efter opgavens indhold og karakter. Levering til private kunder foregår via FlexWorks mail-system som er kontakt@flexwork.dk. Levering til virksomheder sker via kontakt@flexwork.dk. Leveringen indeholder typisk klargjorte og godkendte filer.

FlexWork har mulighed for at overskride leveringstiden, såfremt der ikke er en afgørende deadline i aftaleperioden. Det kan f.eks. ske pga. travlhed, mangel på ressourcer og kapacitet, ekstraordinær produktionstid og/eller ekstraordinære korrekturforløb med kunden. FlexWork vil altid gøre sit yderste for at leveringstider overholdes.

Fortrydelsesret

Der er ikke fortrydelsesret på vores services/varer. Undtaget herfra naturligvis, hvis der er manglende levering iht. det aftalte.

Databehandling

Vores services kræver, at kunder udfylder visse oplysninger om sig selv. Disse data beskyttes af FlexWork. F.exWork anvender disse data kun til det, som er nødvendigt, for at producere og levere vores service/produkt til kunden.

Fraskrivelse af ansvar

Når FlexWork løser opgaver, som vedrørr alle former for tekstproduktioner, er FlexWorks ansvar alene at producere materialet og levere det til kunden. FlexWork kan ikke garantere, at vores produktioner i form af salgstekster, jobsøgningsmaterialer o.l. skaber målbart salg eller resulterer i samtaler eller ansættelser. 

Rettigheder til vores arbejde

Som kunde tilfalder rettighederne for vores arbejde til dig. Rettighederne tilfalder, når fakturaen er betalt. Hvis en kunde benytter vores udførte arbejde, inden fakturaen er betalt, anses dette som brud på FlexWorks ophavsret, og kunden bliver i så fald mødt af et erstatningskrav.

Tavshedspligt

Alle opgaver som vi løser for både private kunder og virksomheder er underlagt tavshedspligt af FlexWork såvel som af mulige samarbejdspartnere som løser opgaver på vegne af FlexWork. Tavshedspligten vedrører både konkrete opgaver og samarbejdet i øvrigt. 

Referencer

FlexWork kan anvende en opgave eller et projekt som reference i forbindelsen med markedsføring. Såfremt FlexWork anvender en opgave som reference i markedsføringen, aftales dette skriftligt med den pågældende kunde.

Force majure

FlexWork kan ikke holdes til ansvar for skader eller mangler ved en opgave eller et projekt, der måtte skyldes force majure. Såfremt leveringsfrister ikke kan overholdes på grund af forhold, som FlexWork ikke kunne forudsige, da tilbud blev fremsendt, aftales en ny og rimelig leveringsdato.

Betingelser og gyldighed

FlexWork kantil enhver tid ændre og rette i de aktuelle handelsbetingelser. Kunden er dog altid omfattet af de handelsbetingelser, som fremgik da aftalen mellem kunden og FlexWork blev indgået.

Tvister

Enhver tvist vedrørende disse handelsbetingelser afgøres ved dansk ret.

Udgiver

www.flexwork.dk ejes og udgives af:

FlexWork v/ Guri Schmidt

Ejsbølhøj 12

6100 Haderslev

T +45 42 92 99 20

kontakt@flexwork.dk

FlexWork

FlexWork