APV

ARBEJDSPLADSVURDERING ER VIGTIG. DELS ER DEN LOVPLIGTIG. DELS ER DEN ET GOD VÆRKTØJ TIL AT KLARLÆGGE OM ARBEJDSSTATIONER HAR BEHOV FOR JUSTERINGER

ARBEJDSPLADS-VURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING

Udover at være lovpligtig, bidrager en APV til bedre trivsel og et bedre arbejdsmiljø. Det gør den, fordi den afdækker behovet for forbedringer og – indsatser, hvilket naturligt øger både trivsel og arbejdsmiljøet. 

Lovkravet for arbejdspladsvurderinger (APV’en)

Din virksomhed skal gennemføre en arbejdspladsvurdering (APV) mindst hvert tredje år. Det siger arbejdsmiljøloven. Derudover kan der være andre faktorer, som gør, at din virksomhed er forpligtet til at gennemføre en APV, selv om de tre år ikke er gået. 

Typisk fordi arbejdpladsen gennemgår store forandringer. Enten fysiske forandringer eller forandringer i forhold til tilrettelæggelse af opgaver. Det kan f.eks være forandringer såsom; flytning til nye lokaler, ny teknik, nye maskiner, ny IT og diverse øvrige nye funktioner. 

Sådan arbejder vi med arbejdspladsvurderinger

 • Når vi laver en arbejdspladsvurdering på vegne af en virksomhed, står vi for største delen af processen. Dvs. at vi leverer alt fra selve undersøgelsen til en komplet rapport med løsningsforslag og forslag til handlingsplan.

  • Vi klargør APV-undersøgelsen.
  • Vi udsender APV-undersøgelsen. elektronisk eller fysiske skemaer, som I selv videresender eller uddeler.
  • Vi opsamler, registrerer og analyserer besvarelserne.
  • Vi udarbejder en rapport for resultaterne af APV’en.
  • Vi fremhæver relevante indsatsområder og kommer med forslag til løsninger.

PRIS FOR APV

For den første APV er prisen DKK 3.500,00. For de efterfølgende APV’er, er prisen DKK 1.500,00. Det betyder, at hvis I har flere afdelinger og/eller lokationer, som I skal udarbejde en APV til – f.eks. kontorafdeling i to byer og en lager/logistik-afdeling i den ene by, beregnes prisen som:

3.500 + 1.500 + 1.500 = DKK 6.500,00 i alt.

Dvs. at mens den første APV koster DKK 3.500,00, er prisen for alle efterfølgende APV’er DKK 1.500,00 pr afdeling, funktion, enhed eller lokation. Prisen er gældende uanset antallet af medarbejdere.

LAD OS HØRE FRA DIG

Vi er kun et klik eller et opkald væk. Du kan ringe til os på alle hverdage. Du kan også sende et par linjer om din opgave og dine tanker om din opgave. Vi er altid klar til en ganske uforpligtende snak.

EJSBØLHØJ 12

HADERSLEV

T +45 42 92 99 20

E kontakt@flexwork.dk

TELEFONTID

09:00 – 13:00

14:30 – 16:00

Guri Schmidt

Indehaver

T +45 42 92 99 20

E gls@flexwork.dk

LAD OS HØRE FRA DIG

Guri Schmidt – Indehaver

T +45 42 92 99 20

E gls@flexwork.dk

TELEFONTID

09:00 – 13:00 & 14:30 – 16:00