ARBEJDSPLADSVURDERING

Arbejdspadsvurdering (APV) er vigtig. Dels er den lovpligtig, og dels er den et godt værktøj til at klarlægge, om der er arbejdspladsmæssige anliggender, som skal justeres. 

PRIS FOR APV

For den første APV er prisen DKK 3.500,00. For de efterfølgende APV’er, er prisen DKK 1.500,00. Det betyder, at hvis I har flere afdelinger og/eller lokationer, som I skal udarbejde en APV til – f.eks. kontorafdeling i to byer og en lager/logistik-afdeling i den ene by, beregnes prisen som:

 • 3.500 + 1.500 + 1.500 = DKK 6.500,00 i alt.

Dvs. at mens den første APV koster DKK 3.500,00, er prisen for alle efterfølgende APV’er DKK 1.500,00 pr afdeling, funktion, enhed eller lokation. Prisen er gældende uanset antallet af medarbejdere.

APV

En arbejdspladsvurdering (APV) er lovpligtig. Men udover at være lovpligtig, bidrager den til bedre trivsel og et bedre arbejdsmiljø. Det gør den, fordi den afdækker behovet for forbedringer og – indsatser, hvilket naturligt øger både trivsel og arbejdsmiljøet. 

Lovkravet for abrejdspladsvurderingen (APV’en)

Din virksomhed skal gennemføre en arbejdspladsvurdering (APV) mindst hvert tredje år. Det siger arbejdsmiljøloven. Derudover kan der være andre faktorer, som gør, at din virksomhed er forpligtet til at gennemføre en APV, selv om de tre år ikke er gået. Typisk fordi arbejdpladsen gennemgår store forandringer. Enten fysiske forandringer eller forandringer i forhold til tilrettelæggelse af opgaver. Det kan f.eks være forandringer såsom:

 • Flytning til nye lokaler
 • Ny teknik
 • Nye maskiner
 • Ny IT
 • Nye funktioner.
Sådan løser vi en APV-ogpave

Når vi laver en arbejdspladsvurdering på vegne af en virksomhed, står vi for største delen af processen. Dvs. at vi leverer alt fra selve undersøgelsen til en komplet rapport med løsningsforslag og forslag til handlingsplan.

 • Vi klargør APV-undersøgelsen.
 • Vi udsender APV-undersøgelsen. elektronisk eller fysiske skemaer, som I selv videresender eller uddeler.
 • Vi opsamler, registrerer og analyserer besvarelserne.
 • Vi udarbejder en rapport for resultaterne af APV’en.
 • Vi fremhæver relevante indsatsområder og kommer med forslag til løsninger.

DIT SPØRGSMÅL

10 + 5 =

MODTAG NYHEDSBREV

Ja tak – jeg vil gerne høre mere