HR-ADMINISTRATION

Outsourcing og fleksibel HR-administration kan være en god løsning. Hvis du har behov for hjælp til HR-opgaver – store som små, kan kan vi hjælpe. Vi løser alle typer opgaver, og kan træde hurtigt til. 

HR-ADMINISTRATION

Brug for outsourcing og fleksibel HR-administration. Vi hjælper med alle typer af HR-opgaver, store som små.

OUTSOURCING OG FLEKSIBEL HR-ADMINISTRATION

OUTSOURCING OG FLEKSIBEL HR-ADMINISTRATION

Du kan få hjælp af os til outsourcing og fleksibel HR-administration. Her kan vi både varetage alle HR-opgaverne eller dele af dine HR-opgaver, såsom rekruttering, MUS, udvikling, og vedligehold af medarbejderportal, lovligtig APV, sparring m.m. Som din fleksible HR-hjælp får du en effektiv og billig måde at løse dine HR-opgaver på, imens du selv kan fokusere på andre kerneområder.

Hvad kan du med oursourcing og fleksibel HR-administration?

Du kan få hjælp til alle typer af HR-opgaver. Eksempler på opgaver kan være:

 • Medarbejder-administration (Diverse)
 • Etablering af basis HR-processeR
 • Medarbejderportal: Udarbejde/vedligeholde/opdatere
 • Rekruttering og opsigelser
 • Introprogram: Nye medarbejdere
 • HR-arkivering
 • Medarbejderarrangementer og -kurser
 • HR-skabeloner: Udvikle og/eller revidere. F.eks. jobbeskrivelser, MUS, advarsler, tre-månederssamtaler m.m.
 • Administration: Personalegoder
 • Koordinere personalefester og -gaver.
 • Osv.

Spørg os

Hvis du overvejer professionel hjælp eller sparring til din jobansøgning, er du altid velkommen til at spørge os. Det er selvfølgelig ganske uforpligtende, og vi vil gøre vores bedste for at besvare alle dine spørgsmål. 

FLEKSIBEL HR-ADMINISTRATION

Hvad kan vi hjælpe med?

REKRUTTERING

At finde den rigtige medarbejder er vigtigt. Medarbejderen skal passe til virksomheden, og matche de de behov som virksomheden har. Det kan være en krævende proces at finde de rigtige kandidater, der opfylder virksomhedens behov og ønsker. Alt dette kan vi hjælpe med. Vi kan f.eks.:

 • Kortlægge medarbejderprofil
 • Udarbejde jobopslag
 • Kandidatadministration og -screening
 • Samtaler,
 • Vurdering og tests
 • Afslag
 • Sparring med leder.

MUS

Ekstern HR-hjælp til medarbejderudviklingsamtalerne kan være en fordel. For det første fordi lederen får en at sparre med, og derved sikre at medarbejderuviklingsamtalen (MUS) har det rette fokus, og stiller de rigtige spørgsmål. Ganske enkelt kan det skabe stor værdi for virksomheden, at være godt klædt på til både medarbejderen og virksomheden får det bedst mulige udbytte af MUS.

Som ekstern samarbejdspartner kan vi hjælpe med at holde det rette fokus til MUS. F.eks. ved at bidrage til at der bliver stillet de rigtige spørgsmål. Derudover kan vi hjælpe med at identificere udviklingsområder og -muligheder samt med at implementere en plan for de efterfølgende skridt, som man ønsker at sætte i værk.

MEDARBEJDERPORTAL

Vi kan hjælpe både helt eller delvist med en ny medarbejderhåndbog, medarbejderportal eller opdatering af en eksisterende.

Hos nogle adresserer medarbejderportalen udelukkende basale oplysninger til medarbejderne, mens andre virksomheder ønsker at benytte medarbejderportalen som et værdibaseret værktøj, til f.eks. at tiltrække nye kvalificerede kandidater til virksomheden. 

 

LAD OS HØRE FRA DIG

Vi er kun et klik eller et opkald væk. Du kan ringe til os på alle hverdage. Du kan også sende et par linjer om din opgave og dine tanker om din opgave. Vi er altid klar til en ganske uforpligtende snak.

EJSBØLHØJ 12

HADERSLEV

T +45 42 92 99 20

E kontakt@flexwork.dk

TELEFONTID

09:00 – 13:00

14:30 – 16:00

Guri Schmidt

Indehaver

T +45 42 92 99 20

E gls@flexwork.dk

LAD OS HØRE FRA DIG

Guri Schmidt – Indehaver

T +45 42 92 99 20

E gls@flexwork.dk

TELEFONTID

09:00 – 13:00 & 14:30 – 16:00

LÆS OM LOVPLIGTIG APV

På arbejdstilsynets hjemmeside, kan du få mere information om arbejspladsvurderinger. Arbejdstilsynet – Hvad er en APV, Her kan du både læse om krav til en APV, og om hvad du skal gøre, når du skal have gennemført en APV. 

FÅ HJÆLP TIL AT REKRUTTERE MEDARBEJDERE

Flexwork kan hjælpe din virksomhed med at rekruttere nye medabejdere. Du vælger selv,, i hvilket omfang vi skalhjælpe. Læs her om, muligheden for at få hjælp til rekruttering af medarbejdere.

FlexWork

FlexWork