Rekruttering af kompetente medarbejdere

Rekruttering af kompetente og professionelle medarbejdere er afgørende for virksomheders drift og resultater. Det handler om  at finde medarbejderen, som matcher opgaverne, kulturen, værdierne i jeres virksomhed. En medarbejder som qua matchet kan understøtte jeres virksomhed med at nå målsætningerne og opfylde ambitionerne for jeres virksomhed. Dette hjælper vi dig med.

Grundig og effektiv rekrutering

Få høj faglighed, gode kompetencer, og arbejdsomhed, når du samarbejder med os. Kort og godt fordi vi har styr på alle processerne i forbindelse med rekrutteringen, så du kan koncentrere dig om forretningen. Vi går op i at være fagligt godt klædt på til samtlige af vores rekrutteringsopgaver. Samtidig gør vi os umage og du modtager altid gode match til stillingen som vi rekrutterer til. Og når det engang imellem ikke lykkes, så er vi ærlige omkring det – i stedet for at lade som om!

Uforpligtende snak

Overvejer du ekstern hjælp til at rekruttere medarbejdere eller ledere? Eller har du allerede en partner, men kunne tænke dig at sondere markedet? Lad os tage en uforpligtende snak. Måske kan kan bidrage med netop dét som du har behov for, når du skal rekruttere. Måske finder du ud af, at, at vi ikke er det rette match. Uanset udfaldet vil vi være glade for at have haft dialogen med jer.

Find din næste medarbejder sammen med os. Vi hjælper med at rekruttere, med outplacement og med vikarløsninger.

Hvad opnår du, når vi løser rekrutteringen i din virksomhed?

Du får bedre kandidater

  • Ved at relevans-sikre | Flere relevante kandidater
  • Ved at relevans-tjekke | Kompetent screening af kandidater.

Du kommer hurtigere i mål med ansættelsen

Du kan hurtigt on-boarde den nye medarbejder, specialist, eller leder. Vi tager os nemlig af alt det administrative igennem hele processen, så du kan undgå en lang og administrativt belastende proces.

Endu bedre kandidater til jobbet

  • Grundig search og screening
  • Grundigt baggrundstjek
  • Indledende interview af kandidater
  • Kompetent og fordomsfri search.
FlewWork Vikarløsninger - Din forlængede arm.

Du får vikarer, der er fleksible, og som kan træde til fra dag-ti-dag. Du kan derfor tilpasse driften ud fra de faktiske opgaver, som du har.

FlewWork Try & Hire - Din forlængede arm.

Med ‘Try & Hire’ får både du og medarbejderen får god tid til at vurdere om I er det helt rette match til jobbet.

FlewWork Rekruttering - Din forlængede arm.

Vi tager os af alle aspekter af rekrutteringen. Fra kortlægning af jobprofil til medarbejderen har første arbejdsdag.

FlewWork Vikar, Try & Hire og rekruttering - Forretningsbetingelser

Hent vores forretningsbetingelser. Betingelserne beskriver både vores vilkår vedrørende vikarassistance. Hent dem her.

Search

Foranalyse

Godt begyndt er halvt fuldendt. Derfor er foranalysen vigtig, når du rekrutterer en ny medarbejder. Dermed er ikke sagt, at foranalysen for hver en pris skal være tidskrævende. Ofte har virksomheden gjort sig mange og lange overvejelser om at ansætte medarbejderen, inden selve beslutningen er taget. Ligesom vi også har viden som vi bidrager med. Det korte af det lange er, at vi aldrig springer over, hvor gærdet er laves for at nå i mål med foranalysen.

Hvordan arbejder vi med foranalysen ?

Her sætter vi os sammen med virksomheden og kortlægger kandidatens profil. Kortlægningen sker ud fra vores chart, og sikrer at vi kigger efter kandidater, der både passer til stillingen, virksomheden, og til kollegerne som kandidaten skal samarbejde med. Foranalysen er fyrtårnet under hele rekrutteringsprocessen. F.eks. bruger vi samme chart når vi screener og vurderer kandidaterne. På denne måde kan vi holde jeres krav og ønsker op i mod den enkelte kandidat, og vedkommendes styrker, egenskaber mv. Foranalysen kortlægger f.eks. faktuelle oplysninger, virksomheden, forretningsområder, samarbejdsrelationer internt og eksternt, organisationskultur, stillingens indhold og KPI’er, karrieremuligheder mv.

Klargøring | Stillingsopslag & annoncering

Vi udarbejder et forslag til stillingsopslag. Det godkendte stillingsopslag bliver desuden versioneret til annonceringskanalerne, som vi på forhånd har aftalt at anvende til rekrutteringen. F.eks. LinkedIn og evt. andre sociale medier,  jobportaler osv.

Klargøring & annoncering

Vi udarbejder et forslag til stillingsopslag. Det godkendte stillingsopslag bliver desuden versioneret til annonceringskanalerne, som vi på forhånd har aftalt at anvende til rekrutteringen. F.eks. LinkedIn og evt. andre sociale medier,  jobportaler osv.

Kandidatsøgning

Samtidig med at annonceringen, søger vi aktivit efter kandidater. Det gør vi via LinkedIn. netværk og CV-databaser. F.eks. har vi en rekrutteringslicens på LinkedIn som gør, at vi har adgang til alle relevante LinkedIn-kandidater. Ligesom vi også har det i flere CV-databaser. 

Behover for aktiv søgning efter kandidater er meget forskelligt fra branche til branche. Såvel som geografisk lokation også har stor betydning for behovet. I nogle brancher og geografiske lokationer er behovet udtalt stort, mens det i andre brancher ikke er mere eller mindre overflødigt.

Status

Nu er annonceringen sat i gang. Vi følger løbende med i, hvordan eksekveringen fungerer, og vurderer om der er behov for at justere i eksekveringen. I denne fase holder vi jer orienteret om ‘ Rigets tilstand’, og hvis vi finder det relevant har vi en dialog med jer om justering af vores indsatser. I denne fase vurderer vi også kandidaterne som vi modtager, og stiller kandidaterne opfølgende spørgsmål, når det er relevant.

Udvælgelse

Screening af kandidater

Vi gennemgår kandidaterne med afsæt i profilanalysen som vi indledningsvis har udarbejdet – i samarbejde med jer. Ud fra profilanalysen præsenterer vi jer for relevante kandidater. Vi aftaler, hvilke kandidater vi skal invitere til første samtalerunder – ud af typisk i alt to samtalerunder.

Interviews

Når første samtalerunde er gennemført vurderer vi kandidaterne, og aftaler hvilke kandidater skal til afsluttende samtale.Efter aftale med jer og kandidaterne tager vi referencer. Som regel kommer 2 kandidater videre til anden runde. 

Referencer, test & case

Som udgangspunkt tager vi altid referencer af medarbederne, som kommer til anden samtale. Såfremt dette er aftalt indledningsvis med jer, udfører vi typisk også tests, og aftaler en case.

Ansættelse & opføglning

Hvis I har købet den fulde rekrutteringspakke medfølger både kontraktformidling og jobbeskrivelse også i pakken. Derudover følger vi også op på vores rekrutteringsindsats efter hhv. én måned og tre måneder. Hvis I har valgt vores rekrutteringspakke med ‘garanti i prøveperioden’.

Bliv klogere på at arbejde i udlandet

Læs mere om at arbejde i udlandet. Linket fører dig videre til Nordisk Ministerråds Informationstjeneste, som giver overblik og genveje til dig, der vil arbejde i et af de nordiske lande. Du finder f.eks. generel information om reglerne i de forskellige lande, kontakt med myndigheder og praktisk information om.

Bliv klogere på, hvad vi kan hjælpe med

Har din virksomhed vokseværk? Og har du svært ved at finde de medarbejdere som du har behov for? Vi kan hjælpe din virksomhed med vikarer, medarbejdere, specialmedarbejdere og ledere til en lang række brancher og funktioner. Læs her om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed med nye medarbejdere.